Dotácie, Nové knihy

Knihy z projektu “Harmónia v rozmanitosti” – Könyvek a “Harmónia a sokféleségben” című projektből

Mestská knižnica v Želiezovciach rozšírila svoj fond o nové knihy. V rámci projektu "Harmónia v rozmanitosti" knižnica zatiaľ zaobstarala 46 ks kníh, ktorých nákup podporil z verejných zdrojov Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM). Uvedené knihy si čitatelia môžu vypožičať v detskom i dospelom oddelení knižnice. A Zselízi Városi Könyvtár új kiadványokkal bővítette könyvállományát. Könyvtárunk… Continue reading Knihy z projektu “Harmónia v rozmanitosti” – Könyvek a “Harmónia a sokféleségben” című projektből

Reklamy
Literárna hodina

Knižnica

V októbri navštívili knižnicu žiaci 2. B, 3. A, a 3. B triedy Základnej školy na Mierovej ulici v Želiezovciach. Naučili sa, ako si môžu v knižnici sami vyhľadať knihu, aké základné pravidlá platia v knižnici, aj ako si môžu zlepšiť známky v škole. Magdalénke v príbehu držali palce, nech získa svoju vysnívanú hviezdičku a nakoniec sa dobre zabavili pri hre Ak… Continue reading Knižnica

Literárna hodina

Vesmír

So škôlkarmi zo Želiezoviec a z Tekovských Lužian sme sa tentokrát rozprávali o vesmíre a o cestovaní do vesmíru. Deti sa naučili zopár nových vesmírnych slov a po vypočutí rozprávky o ceste na Mesiac už vedia odpoveď na otázku: "Kto bol prvý na Mesiaci?" Nakoniec sa zabavili s vesmírnymi kartami a prelistovali si knihy o vesmíre. Čítanie z knihy: Armstrong