Dotazník

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu Mestskej knižnice v Želiezovciach pre skvalitnenie služieb knižnice

Do dotazníkového prieskumu, ktorý sa konal od 9. júna do 8. júla 2016 sa zapojilo 100 obyvateľov mesta Želiezovce. 87 respondentov vyplnilo dotazník v tlačenej forme, 13 respondentov online. Najviac respondentov bolo vo veku 65 a viac rokov, druhou najpočetnejšou skupinou boli respondenti vo veku 50 - 64 rokov. V ekonomickej aktivite to boli najviac dôchodcovia,… Pokračovať v čítaní Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu Mestskej knižnice v Želiezovciach pre skvalitnenie služieb knižnice