Dotácie, Nové knihy

Druhá etapa projektu “Harmónia v rozmanitosti” “Harmónia a sokféleségben”-című projekt második fázisa

Žiadosť o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) v podprograme 2.1.4. Podpora knižníc pod názvom "Harmónia v rozmanitosti" v roku 2018 bola odbornou komisiou podporená vo výške 800,-€. Prvú etapu sme realizovali v mesiaci november 2018, keď sme náš knižničný fond obohatili o 52 kníh v hodnote 510,13€.… Continue reading Druhá etapa projektu “Harmónia v rozmanitosti” “Harmónia a sokféleségben”-című projekt második fázisa

Reklamy
Dotácie, Nové knihy

Knihy z projektu “Harmónia v rozmanitosti” – Könyvek a “Harmónia a sokféleségben” című projektből

Mestská knižnica v Želiezovciach rozšírila svoj fond o nové knihy. V rámci projektu "Harmónia v rozmanitosti" knižnica v prvej etape akvizície zaobstarala tieto knihy: Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Dotácie

2018: Projekt “Harmónia v rozmanitosti”

Mestská knižnica Želiezovce rozšíri svoj fond o nové publikácie. Prostriedky na ich nákup získala prostredníctvom projektu pod názvom „Harmónia v rozmanitosti“ (č. zmluvy: 18-214-01066), ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) v hodnote 800,-€. Získaním finančných prostriedkov a spolu so 100,-€-ou spoluúčasťou Mesta Želiezovce plánujeme rozšíriť knižničný fond o nové a aktuálne tituly… Continue reading 2018: Projekt “Harmónia v rozmanitosti”

Dotácie

Prieskum k nákupu nových kníh

Vážení čitatelia, obyvatelia mesta Želiezovce a blízkeho okolia! Aj tento rok Vaša knižnica získala finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (FPU) na nákup kníh v rámci projektu Knihy - brány k poznaniu. Na výbere literatúry do knižničného fondu sa môžete podieľať aj Vy. Stačí vyplniť aspoň jeden z nasledujúcich formulárov: 1. formulár je zameraný… Continue reading Prieskum k nákupu nových kníh