Dotácie, Nové knihy

Knihy z projektu “Knihy – brány k poznaniu”

V rámci projektu "Knihy - brány k poznaniu" boli zatiaľ nakúpené tieto knihy: Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Reklamy
Dotácie, Nové knihy

Knihy z projektu “Harmónia v rozmanitosti” – Könyvek a “Harmónia a sokféleségben” című projektből

Mestská knižnica v Želiezovciach rozšírila svoj fond o nové knihy. V rámci projektu "Harmónia v rozmanitosti" knižnica zatiaľ zaobstarala tieto knihy: Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Dotácie

2018: Projekt “Harmónia v rozmanitosti”

Mestská knižnica Želiezovce rozšíri svoj fond o nové publikácie. Prostriedky na ich nákup získala prostredníctvom projektu pod názvom „Harmónia v rozmanitosti“ (č. zmluvy: 18-214-01066), ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) v hodnote 800,-€. Získaním finančných prostriedkov a spolu so 100,-€-ou spoluúčasťou Mesta Želiezovce plánujeme rozšíriť knižničný fond o nové a aktuálne tituly… Continue reading 2018: Projekt “Harmónia v rozmanitosti”

Dotácie

Prieskum k nákupu nových kníh

Vážení čitatelia, obyvatelia mesta Želiezovce a blízkeho okolia! Aj tento rok Vaša knižnica získala finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (FPU) na nákup kníh v rámci projektu Knihy - brány k poznaniu. Na výbere literatúry do knižničného fondu sa môžete podieľať aj Vy. Stačí vyplniť aspoň jeden z nasledujúcich formulárov: 1. formulár je zameraný… Continue reading Prieskum k nákupu nových kníh

Dotácie

Úspešný projekt 2018: Knihy – brány k poznaniu

V roku 2018 získala Mestská knižnica Želiezovce finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu: "Knihy - brány k poznaniu".  Spolufinancovanie projektu zabezpečí Mesto Želiezovce. Číslo zmluvy: 18-513-04291 Výška dotácie: 1500,- € Účel dotácie: Akvizícia knižničného fondu Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Za poskytnutú dotáciu Fondu na podporu… Continue reading Úspešný projekt 2018: Knihy – brány k poznaniu