Online katalóg, Služby

Nový online katalóg Mestskej knižnice Želiezovce

Mestská knižnica Želiezovce Vás informuje o novej elektronickej službe! Mestská knižnica Želiezovce v rámci skvalitnenia a rozšírenia služieb sprístupňuje online katalóg Infogate, ktorý umožňuje čitateľom rezervovanie dokumentov, sledovanie konta svojich výpožičiek a samoobslužné predlžovanie výpožičnej lehoty v akomkoľvek časovom okamihu. Práca s online katalógom je jednoduchá! Vyhľadávanie určitej položky v katalógu je prístupné všetkým -… Pokračovať v čítaní Nový online katalóg Mestskej knižnice Želiezovce

Služby

Medziknižničná výpožičná služba – MVS

Ak sa používateľom žiadaný knižničný dokument nenachádza vo fonde knižnice, knižnica môže pre svojho registrovaného používateľa sprostredkovať vypožičanie formou medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) z inej knižnice v Slovenskej republike. Medziknižničná výpožičná služba je knižnično-informačná služba, prostredníctvom ktorej knižnica pre svojho používateľa získava knižničný dokument alebo jeho časť z knižničného fondu inej knižnice na území Slovenskej republiky. Národným ústredím… Pokračovať v čítaní Medziknižničná výpožičná služba – MVS