Organizačné členenie

V priestoroch svojho objektu knižnica poskytuje svojim čitateľom a návštevníkom služby v nasledovných základných oddeleniach:

  • Oddelenie pre dospelých
    • Príručná knižnica
    • Študovňa
  • Oddelenie pre deti a mládež
  • Regionálna knižnica