Dotácie

2018: Projekt “Harmónia v rozmanitosti”

Mestská knižnica Želiezovce rozšíri svoj fond o nové publikácie. Prostriedky na ich nákup získala prostredníctvom projektu pod názvom „Harmónia v rozmanitosti“ (č. zmluvy: 18-214-01066), ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) v hodnote 800,-€. Získaním finančných prostriedkov a spolu so 100,-€-ou spoluúčasťou Mesta Želiezovce plánujeme rozšíriť knižničný fond o nové a aktuálne tituly… Continue reading 2018: Projekt “Harmónia v rozmanitosti”

Reklamy
Dotácie

Prieskum k nákupu nových kníh

Vážení čitatelia, obyvatelia mesta Želiezovce a blízkeho okolia! Aj tento rok Vaša knižnica získala finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia (FPU) na nákup kníh v rámci projektu Knihy - brány k poznaniu. Na výbere literatúry do knižničného fondu sa môžete podieľať aj Vy. Stačí vyplniť aspoň jeden z nasledujúcich formulárov: 1. formulár je zameraný… Continue reading Prieskum k nákupu nových kníh

Dotácie

Úspešný projekt 2018: Knihy – brány k poznaniu

V roku 2018 získala Mestská knižnica Želiezovce finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu: "Knihy - brány k poznaniu".  Spolufinancovanie projektu zabezpečí Mesto Želiezovce. Číslo zmluvy: 18-513-04291 Výška dotácie: 1500,- € Účel dotácie: Akvizícia knižničného fondu Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Za poskytnutú dotáciu Fondu na podporu… Continue reading Úspešný projekt 2018: Knihy – brány k poznaniu

Nové knihy

Knihy z rozpočtu Mesta Želiezovce – 2018

V roku 2018 bolo z rozpočtu mesta Želiezovce nakúpených 104 kníh v celkovej sume 930,06 € a predplatné na 2 periodiká: MY Týždeň na Pohroní a Slovenská brána.  Na výbere literatúry do knižničného fondu sa podieľali najmä naši čitatelia. Prírastkový zoznam nakúpených kníh z rozpočtu 2018Stiahnuť

Pozorovanie Slnka s Tekovskou hvezdárňou

Pozorovanie Slnka v auguste

Aj v auguste nám vyšlo nádherné počasie na pozorovanie ďalekohľadom a slniečko nám doprialo riadnu dávku horúcich lúčov. Počas dopoludňajšej hodinky sa na námestí sv. Jakuba zišlo množstvo priaznivcov astronómie. Aj tentokrát bola možnosť pozorovania slnka na dvoch ďalekohľadoch, bolo viditeľné viacero protuberancií.  Hvezdári z Levíc nám poskytli aj zaujímavý výklad a my im za… Continue reading Pozorovanie Slnka v auguste