Literárne kaviarne

PRIPRAVUJEME:

UPLYNULÉ PODUJATIA:

111. Literárna kaviareň – Mgr. Turóci Martin, PhD.

110. Literárna kaviareň – PhDr. Šteiner Pavol, PhD.

109. Literárna kaviareň – Stretnutie s autormi monografie Mikula-Garammikola

108. Literárna kaviareň – Tolnai Csaba

107. Literárna kaviareň – Bagita Rastislav

106. Literárna kaviareň – Dr.h.c., Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.

105. Literárna kaviareň – Laboda Róbert

104. Literárna kaviareň – Prof. PhDr. Leikert Jozef PhD. Litt. D.

103. Literárna kaviareň – Mgr. Novák Margaréta

102. Literárna kaviareň – Hodossy Gyula

101. Literárna kaviareň – Szomolai Tibor

100. Literárna kaviareň – Jozef Banáš

99. Literárna kaviareň – Lichnerová, Kozma, Brück, Kaššovicová, Turtev

98. Literárna kaviareň – Simon Attila PhD.

97. Literárna kaviareň – Mgr. Nováková Margaréta

96. Literárna kaviareň – Zem a Vek

95. Literárna kaviareň – Ing. Brnák Róbert

94. Literárna kaviareň – Pavol “Hirax” Baričák

93. Literárna kaviareň – Gazdag József

92. Literárna kaviareň – Mgr. Magdaléna Lavrincová

91. Literárna kaviareň – Ing. Brnák Róbert

90. Literárna kaviareň – Szomolai Tibor

89. Literárna kaviareň – Jakubecz László

88. Literárna kaviareň – Murín Gustáv

87. Literárna kaviareň – História je svedkom doby

86. Literárna kaviareň – Zázraky ľudských rúk

85. Literárna kaviareň – Dr. Fóthy János

84. Literárna kaviareň – PhDr. Pius Miroslav

83. Literárna kaviareň – Bendík Márta

82. Literárna kaviareň – Mgr. Nováková Margaréta

81. Literárna kaviareň – Jančovic Ján

80. Literárna kaviareň – Doc. Dr. Lazarová Zora

79. Literárna kaviareň – Lampl Zsuzsanna

78. Literárna kaviareň – Mgr. Pálinkás Tibor

77. Literárna kaviareň – Chmelová Jana

76. Literárna kaviareň – Újváry László

75. Literárna kaviareň – Gillerová Katarína

74. Literárna kaviareň – Mgr. Nováková Margaréta

73. Literárna kaviareň – Molnár Judit – Szabadújság

72. Literárna kaviareň – Ďurišová Iveta

71. Literárna kaviareň – Ing. arch. Nagy Judit 23.11.2011

70. Literárna kaviareň – Ing. Burjaniv Jaroslav 28.9.2011

69. Literárna kaviareň – Doc. PhDr. Molnár János 31.8.2011

68. Literárna kaviareň – Schuster Rudolf 24.5.2011

67. Literárna kaviareň – Papuček Gregor 11.5.2011

66. Literárna kaviareň – Korbel Pavel 30.3.2011

65. Literárna kaviareň – Méry Margit 23.2.2011

64. Literárna kaviareň – Hronec Milan 26.1.2011

63. Literárna kaviareň – Nemčoková Terézia 24.10.2010

62. Literárna kaviareň – Kaššovičová Judita 23.10.2010

61. Literárna kaviareň – Mgr. Pölhösová Margaréta 13.10.2010

60. Literárna kaviareň – Konopka Mikuláš, Haborák Milan 26.5.2010

59. Literárna kaviareň – Kolmanová Helena 24.3.2010

58. Literárna kaviareň – Szarka Katalin 17.2.2010

57. Literárna kaviareň – Mgr. Pölhösová Margaréta 20.1.2010

56. Literárna kaviareň – Mgr. Ivanická Zuzana 8.12.2009

55. Literárna kaviareň – Tóthová Zuzana 11.11.2009

54. Literárna kaviareň – Zubčeková Helena, Polka Pavel 14.10.2009

53. Literárna kaviareň – Dulaiová Mária, Jakeš Ivan 27.5.2009

52. Literárna kaviareň – Manželia Urbanovci 25.2.2009

51. Literárna kaviareň – Bettes István 21.1.2009

50. Literárna kaviareň – Dudášová-Svodovská Pavlína 13.12.2008

49. Literárna kaviareň – Újváry László 12.11.2008

48. Literárna kaviareň – Bazalová Beata 19.6.2008

47. Literárna kaviareň – Dr. Liszka József PhD. 28.5.2008

46. Literárna kaviareň – Hodossy Gyula 23.4.2008

45. Literárna kaviareň – Molnár Norbert, Mészáros Károly 5.3.2008

44. Literárna kaviareň – PhDr. Holbová K., Mgr. Ivanická Z. 14.2.2008

43. Literárna kaviareň – Ing. Dulaiová Henrietta 19.12.2007

42. Literárna kaviareň – Kottra Jozef 21.11.2007

41. Literárna kaviareň – Százdi Sztakó Zsolt 17.10.2007

40. Literárna kaviareň – A Pátria rádió munkatársai 18.4.2007

39. Literárna kaviareň – Dr. Csicsay Alajos 28.3.2007

38. Literárna kaviareň – Korentsy Michal 7.2.2007

37. Literárna kaviareň – Gubík Ági 13.12.2006

36. Literárna kaviareň – Földváry Kornel, Janček Vlado, Koloman Kertész Bagala 17.5.2006

35. Literárna kaviareň – Az Ister Granum Eurorégió kulturális folyóirata 10.5.2006

34. Literárna kaviareň – Zrubec Ladislav 15.3.2006

33. Literárna kaviareň – Csekő Sándor 22.2.2006

32. Literárna kaviareň – PhDr. Holbová Katarína 8.2.2006

31. Literárna kaviareň – Hodossy Gyula 14.12.2005

30. Literárna kaviareň – Dr. Ing. Színássy Árpád, Motesiky Árpád 26.10.2005

29. Literárna kaviareň – Sipos Béla, Dobrovický Ladislav 16.6.2005

28. Literárna kaviareň – Duba Gyula 6.4.2005

27. Literárna kaviareň – Danis Ferenc mérnök 16.2.2005

26. Literárna kaviareň – Horváth Géza 8.12.2004

25. Literárna kaviareň – Receptvarázs 24.11.2004

24. Literárna kaviareň – PhDr. Holbová Katarína 16.6.2004

23. Literárna kaviareň – Hídlap szerkesztőség

22. Literárna kaviareň – Tuhý Dominik

21. Literárna kaviareň – Keleová-Vasilková Táňa 18.2.2004

20. Literárna kaviareň – Dr. Kiss László 13.2.2004

19. Literárna kaviareň – Hodossy Gyula 10.12.2003

18. Literárna kaviareň – Mgr. Pölhös Margaréta 3.12.2003

17. Literárna kaviareň – Mgr. Pölhös Margaréta 19.1.2003

16. Literárna kaviareň – Sipos Béla 12.11.2003

15. Literárna kaviareň – Pižurný Anton 15.10.2003

14. Literárna kaviareň – Sipos Béla 5.7.2003

13. Literárna kaviareň – PhDr. Holbová Katarína 9.4.2003

12. Literárna kaviareň – Ladislav Ťažký 3.4.2003

11. Literárna kaviareň – Štiavnický Andrej 12.3.2003

10. Literárna kaviareň – Vas Ottó 26.2.2003

9. Literárna kaviareň – PhDr. Holbová Katarína 13.12.2002

8. Literárna kaviareň – Mokos Attila 11.12.2002

7. Literárna kaviareň – Csáky Károly 13.11.2002

6. Literárna kaviareň – Kakašová Monika 9.10.2002

5. Literárna kaviareň – Sándor Károly 5.6.2002

4. Literárna kaviareň – Motesiky Árpád 13.2.2002

3. Literárna kaviareň – Sipos Béla 30.1.2002

2. Literárna kaviareň – PhDr. Csáky Károly 30.1.2002

1. Literárna kaviareň – Vércse Miklós, Bartusz Gyula 30.11.2001