Ex libris

2019

V 17. ročníku medzinárodnej súťaže v tvorbe knižnej značky EX LIBRIS s témou „Vráťme sa do rozprávky“ udelila Mestská knižnica Želiezovce svoje ceny Dorine Szabó zo ZŠ s VJM Želiezovce a Marekovi Ambrúzovi zo ZŠ Želiezovce.

Do tohtoročnej súťaže bolo zaslaných 1681 prác od 1503 autorov zo 16 krajín sveta. Mestská knižnica Želiezovce zaslala 68 detských prác. Výhercovia sa dňa 4. októbra 2019 zúčastnili „Tvorivej dielne ex libris“ v ZŠ na Kopernikovej ulici v Hlohovci. Vyskúšali si tvorbu monotypu na sklenenej doske, kde vytvárali svoje osobné logá, ktoré potom farebne znázornili na spoločnom projekte s výhercami z Poľska, Ruska, Slovinska, Bieloruska, Turecka a iných krajín. Dospelí zatiaľ jednotlivo kreslili originálne písmená pre názov EX LIBRIS, ktoré boli spolu s monotypmi vystavené v kine Úsmev. Tu sa slávnostne vyhlásili výsledky súťaže a naši výhercovia si prebrali diplomy a ceny. Touto cestou ďakujeme aj pedagógom z obidvoch základných škôl, ktorí s nami spolupracovali a venovali sa žiakom pri tvorbe ich nádherných diel. Už teraz však môžeme dať krídla svojej fantázii na tvorbu nových exlibrisov v 18. ročníku súťaže, ktorý bude vyhlásený v septembri 2020 na tému „Máme krídla, letíme“.

Ex Libris Hlohovec 2018_vyhlasenie_slov-page-001

Propozície súťaže

Z minulých ročníkov:

2017

Do 16. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky Ex libris Hlohovec, ktorej vyhlasovateľom je občianske združenie Ex libris ad personam s podporou Fondu na podporu umenia, Medzinárodného vyšehradského fondu a ďalších inštitúcií, sa zapojila aj Mestská knižnica v Želiezovciach. Spolu 1455 súťažných prác od 1292 autorov z 13 krajín Európy symbolizovali hlavnú tému súťaže, a to: Svet okolo nás. V tomto roku cenu Mestskej knižnice získali:

Feješová
Ema Fejesová, 13 rokov, ZŠ Želiezovce
Hlavacsek
Krisztina Hlavacsek, 13 rokov, ZŠ s VJM Želiezovce

Slávnostné odovzdávanie cien oceneným sa uskutočnilo v kine Úsmev v Hlohovci za prítomnosti riaditeľky občianskeho združenia Ex libris Heleny Pekarovičovej, odbornej poroty Andrei Geseovej a Radky Hrabovskej. Momenty z tvorivej práce detí, ich rodičov a učiteľov z 8 krajín Európy na Základnej škole na Kopernikovej ulici:

22339493_1593889493965945_4884805144110894195_o
Výsledkom tvorivej práce je leporelo EXLIBRIS:

Video hlohoveckej televízie: Ex libris 2017 – slávnostné odovzdávanie cien, Kino úsmev

***

Dovoľujeme si Vás informovať o 16. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 – 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC, s názvom 

“Svet okolo nás”,

ktorú organizujeme v spolupráci s občianskym združením EX LIBRIX AD PERSONAM HLOHOVEC. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie ocenení a iné aktivity sa uskutočnia 6. októbra 2017 v Hlohovci. Podrobnosti budú oceneným účastníkom oznámené samostatnou pozvánkou. 
ex libris hlohovec 2016plagát.jpg

2015

 
ex%20libris%2020105
Ex Libris 2015: “Ponorme sa. Vo svete ticha sa dohovoríme každým jazykom a nájdeme poklady priateľstva a porozumenia.”

2013

 

Z histórie súťaže:

Súťaž EX LIBRIS HLOHOVEC je ojedinelá v strednej Európe a získala si už priaznivcov v mnohých krajinách sveta. Projekt súťaže vznikol v roku 1997 na pôde Mestskej knižnice v Hlohovci, ktorá je od roku 1993 členskou knižnicou UNESCO Network of Associated Libraries. Jej autormi sú grafik a zberateľ ex libris Viktor Chrenko, Helena Pekarovičová a Eva Úradníková. Knižnica využila svoje zahraničné kontakty i priazeň svetovej organizácie UNESCO, aby vdýchla tejto súťaži medzinárodný charakter. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť deťom možnosť tvorivo tráviť voľný čas, priviesť ich späť ku knihe, k interaktívnemu vzdelávaniu. Ďalším dôležitým cieľom je znovuoživenie tradície knižnej značky, tohoto skvostu malej úžitkovej grafiky, ktorá v minulosti označovala vlastníctvo knihy. Malý tlačený lístok s menom majiteľa knihy, ex libris, čiže knižná značka, slúži na označenie vlastníctva knihy. Je významným zdrojom historických informácií i významným objektom zberateľstva. Téma každého ročníka umožňuje zamyslieť sa nad otázkami kultúrneho dedičstva účastníckych krajín EX LIBRIS ale i nad nehmatateľnými otázkami nášho života.

Mestská knižnica Želiezovce sa prvýkrát zapojila do súťaže v roku 1998, teda v jej 2. ročníku a medzi zaslanými prácami bola hneď aj jedna ocenená. Od roku 1999, teda od 3. ročníka súťaže už knižnica začala udeľovať aj svoje ceny a tým dala deťom zo Želiezoviec možnosť každý rok sa zúčastniť stretnutia a spoločnej tvorbe detí z rôznych kútov sveta.