Beseda, Literárna kaviareň

106. Literárna kaviareň – Dr.h.c. Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.

Srdečne Vás pozývame na stretnutie s čestným predsedom Slovenského zväzu záhradkárov, pedagógom, vedcom, pomológom, popularizátorom záhradkárstva a nestorom slovenského ovocinárstva s Dr.h.c. Prof. Ing. Ivanom Hričovským, DrSc. dňa 27. októbra 2017, v piatok, začiatkom o 16:00 hod. v Dome kultúry v Želiezovciach.