Človek na orbite

Výtvarná súťaž aj v tomto roku ukázala, ako vy, deti, vnímate náš tajomný vesmír, Zem, planéty a všetko, čo k tomu patrí. V tomto ročníku ste nám zaslali spolu 64 výtvarných prác. V štyroch vyhlásených kategóriách 5-členná odborná porota tento rok ocenila spolu 16 prác.

A képzőművészeti versenyünk idén is megmutatta, hogyan is ti, gyerekek, képzelitek el a relytélyes világűr, a Földünket, a bolygókat és mindent, ami a témával kapcsolatos. Az idei évadban összesen 64 alkotás érkezett hozzánk. A kihirdetett 4 kateróriában az 5 tagú zsűri idén összesen 16 alkotást díjazott.

VÝHERCOVIA:

I. kategória Materské školy:

 1. Nagyová Daniela, 5 rokov, MŠ Hopsasa
 2. Otrekal Oliver, 6 rokov, MŠ Lienka
 3. Lakatošová Emily, 6 rokov, MŠ Lienka

II. kategória Základné školy: 1.-4. ročník

 1. Urbánová Kiara, 4. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce
 2. Bordánová Nela, 2. ročník, ZŠ Želiezovce, Mierová 67
 3. Lojdová Zoja, 4. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce, Éder Máté, 4. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce

III. kategória Základné školy: 5.-9. ročník

 1. Repka Alexandra, 8. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce
 2. Szántó Rita, 6. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce
 3. Sunyík Zsófia, 6. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce

II. kategória Základné školy: 1.-4. ročník – Priestorové práce

 1. Raj Kristián, 4. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce – „Vesmírni prieskumníci“
 2. Lábska Melinda, 4. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce – „Vesmírna misia“

III. kategória Základné školy: 5.-9. ročník – Priestorové práce

 1. Kovács Bence, 8. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce

Cena Tekovskej hvezdárne v Leviciach

Cserba Bianka, 6. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce

Cena Mestskej knižnice Želiezovce

            Bóczová Tamara, 6 rokov, MŠ Lienka, Raj Tamara, 6. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce

Víťazom srdečne blahoželáme a ostatným žiakom veľmi pekne ďakujeme za účasť v našej súťaži, pedagógom za ich čas, ktorý deťom venovali a za formovanie mladých aktívnych umelcov. Výstava víťazných ale aj nevýherných prác bude verejnosti prístupná do konca tohto roka, takže neváhajte zavolať svojich rodičov, či priateľov. Následne v januári poputuje do Tekovskej hvezdárne v Leviciach.

A nyerteseknek szívből gratulálunk, a többi gyermeknek is nagyon szépen köszönjük a részvételt, a pedagógusoknak pedig a gyermekekre szánt időt, hogy újabb fiatal képzőművészeket formálnak.. A kiállításunk már megszokottan az év végéig lesz megtekinthető, azután pedig a lévai csillagviszgálóban lesznek kiállítva.

Slávnostné odovzdávanie cien doplnili pracovníci hvezdárne ukážkami využitia solárnej energie.

A csillagvizsgáló dolgozói az ünnepélyes díjkiosztás kapcsán a napenergia felhasználásának lehetőségeiről is beszámoltak.

Človek na orbite 2018

Tajomný vesmír, Zem, planéty, ale i kozmonauti a ufóni boli aj tento ročník prevládajúcim motívom výtvarných prác. V tomto ročníku ste nám zaslali spolu 81 výtvarných prác. V štyroch vyhlásených kategóriách 5-členná odborná porota ocenila spolu 16 prác. Pri výbere tých najlepších mala aj v tomto roku ťažkú úlohu. Víťazom srdečne blahoželáme a ostatným žiakom a pedagógom veľmi pekne ďakujeme za účasť v našej súťaži. Výstava víťazných ale aj nevýherných prác bude verejnosti prístupná  v oddelení knižnice do konca tohto roka.

A relytélyes világűr, a Föld, a bolygók, de az asztronauták és földönkívüliek is uralkodó motívumai voltak az idei év alkotásaiban. Az idei évadban összesen 81 alkotás érkezett hozzánk. A kihirdetett 4 kateróriában az 5 tagú zsűri összesen 16 alkotást díjazott. Bizony, idén is nagy gondban volt a legjobbak kiválasztásában. A nyerteseknek szívből gratulálunk, a többi gyermeknek és a pedagógusoknak is nagyon szépen köszönjük a részvételt. A kiállításunk az év végéig a gyermekrészleg osztályán lesz megtekinthető.

Výsledky astronomicko-výtvarnej súťaže

I. kategória Materské školy:

 1. Martin Opavský, 5 rokov, MŠ Hopsasa – „Na prechádzke vo vesmíre“
 2. Emily Gregor, 5 rokov, MŠ Lienka
 3. Olívia Hasznosová, 6 rokov, MŠ Hopsasa – „ Na návšteve vo vesmíre“

II. kategória Základné školy: 1.-4. ročník

 1. Vanda Špirková, 4. ročník, ZŠ Želiezovce, Mierová 67 – „Pestrý vesmír“
 2. Nela Zimovčáková, 2. ročník, ZŠ Želiezovce, Mierová 67
 3. Sophia Hanusič, 3. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce – „Môj prvý intergalaktický let“; Simonka Gregušová, 1. ročník, ZŠ Želiezovce, Mierová 67 – „Vesmír mojimi očami“

II. kategória Základné školy: 1.-4. ročník – Priestorové práce

 1. Alex Szalonnáš, 4. ročník, ZŠ Želiezovce, Mierová 67
 2. Kristián Raj, 3. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce – „Intergalaktická technika na Mesiaci“
 3. Lilien Szekeresová, 3. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce – „Čarovný vesmír“

III. kategória Základné školy: 5.-9. ročník

 1. Rajová Tamara, 5. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce
 2. Nikolas Arpád Nagy, 7. ročník, ZŠ Želiezovce, Mierová 67 – „Nové objavy“
 3. Alexandra Repková, 7. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce

Cena Tekovskej hvezdárne v Leviciach

      Júlia Michlová a Sofia Rosíková, 2. ročník, ZŠ Želiezovce, Mierová 67

Cena Mestskej knižnice Želiezovce

      Lilien Hegedűsová, 6 rokov, MŠ Lienka

      Terezka Nováková,  5 rokov, MŠ Lienka

*****

Človek na orbite 2017

Predstavujeme Vám výsledky astronomicko-výtvarnej súťaže

„ČLOVEK NA ORBITE 2017“

#0B525D

Mestská knižnica v Želiezovciach v spolupráci s Tekovskou hvezdárňou v Leviciach v rámci každoročne vyhlasovanej výtvarnej súťaže „Človek na orbite” vybrala aj tento rok tie najkrajšie práce. Súťaž oslovila deti z materských i základných škôl. Odborná porota v zložení Ing. Danice Ondíkovej, Jána Otrekala, Barbory Huszárovej, Jany Beníkovej a Mgr. Sylvie Plizgovej z celkových 86 zaslaných výtvarných prác ocenila 18 najlepších. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo dňa 15. novembra 2017, v rámci ktorého mali deti možnosť pozorovať Slnko hvezdárskym ďalekohľadom a pracovníci Tekovskej hvezdárne deťom prostredníctvom prezentácie ozrejmili, čo vlastne znamená pojem“ Človek na orbite“.  Vecným cenám a diplomom sa potešili títo ocenení:

I. kategória Materské školy:

 1. miesto – Martin Opavský, 4 roky, MŠ Hopsasa, SNP 193
 2. miesto – Linda Bedrichová, 4 roky, MŠ Hopsasa, SNP 193
 3. miesto – Michal Miloslav Hlisník, 5 rokov, MŠ Lienka, Želiezovce

I. kategória Materské školy: Priestorové práce

 1. miesto – Samko Botka, Lucka Popelková, Daniel Mojžiš, Miška Šonkoľová, Gabko Kotrus, Martin Palík, Dorina Mihóková, kolektívna práca, MŠ Lienka, Želiezovce

II. kategória Základné školy: 1.-4. ročník

 1. miesto – Cserba Bianka, 4. ročník ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce
 2. miesto – Szekeres Kála, 4. ročník ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce
 3. miesto – Laura Horváthová, 4. ročník, ZŠ Želiezovce, Mierová 67
 4. miesto – Viktória Horváthová, 1. ročník II. oddelenie ŠKD, ZŠ Želiezovce, Mierová 67

II. kategória Základné školy: 1.-4. ročník – Priestorové práce

 1. miesto – Belák Attila Péter, 4. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce
 2. miesto – Laura Potocká, Lucia Šplehová, Viktória Búryová, Kamila Vargová, ŠKD – ZŠ Želiezovce, Mierová 67
 3. miesto – Fábik Viktor, 4. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce

III. kategória Základné školy: 5.-9. ročník

 1. miesto – Repka Alexandra, 6. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce
 2. miesto – Kovács Kloé, 5. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce
 3. miesto – Hlavacsek Krisztina, 9. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce
 4. miesto – Miroslava Mištíková, 6. ročník, ZŠ Želiezovce, Mierová 67

III. kategória Základné školy: 5.-9. ročník– Priestorové práce

 1. miesto – Levicky Artúr, 8. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce
 2. miesto – Kovács Bence, 6. ročník, ZŠ s VJM – Alapiskola, Želiezovce

Cena Mestskej knižnice Želiezovce:  Sophia Sára Burínová, 6. ročník, ZŠ Želiezovce, Mierová 67.

Súťaž opäť podnietila detskú fantáziu a spopularizovala astronómiu, čo bolo aj jej hlavným cieľom.  Všetkým deťom i pedagógom – ktorí sa spoločne do súťaže zapojili ďakujeme! Na výstavu prác v priestoroch detského oddelenia Mestskej knižnice Vás srdečne pozývame do konca roka 2017.

DSC01286
DSC01393
DSC01401
DSC01435
DSC01468
DSC01491

*****

Človek na orbite 2016

V utorok, 15. novembra 2016 sa v priestoroch Mestskej knižnice v Želiezovciach uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie astronomickej umeleckej súťaže s názvom ČLOVEK NA ORBITE 2016.

dsc00245
Enter a caption
dsc00244

Súťaž vyhlasuje Mestská knižnica každoročne v spolupráci s Tekovskou hvezdárňou na Svetový kozmický týždeň (4. – 10. októbra). Tajomný vesmír, Zem, planéty, ale i kozmonauti a ufóni boli aj tento ročník prevládajúcim motívom výtvarných prác. V štyroch vyhlásených kategóriách 5-členná odborná porota ocenila spolu 18 prác. V závere podujatia sa najmenší žiaci oboznámili v prezentácii so slnečnou sústavou a dozvedeli sa i to, ako si cestu na Mesiac predstavoval spisovateľ Jules Verne.  Súťaž opäť podnietila detskú fantáziu a spopularizovala astronómiu, čo bolo aj jej hlavným cieľom. Víťazom srdečne blahoželáme a ostatným žiakom a pedagógom ďakujeme za účasť. Výstava víťazných a vybraných prác je prístupná verejnosti v priestoroch mestskej knižnice do konca tohto roka.

listina-vitazov-clovek-na-orbite-2016

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s