Nové knihy

2020

Knihy z rozpočtu Mesta Želiezovce

2019

Knihy z rozpočtu Mesta Želiezovce

Knihy z projektu “Knižky z čarovného mešca”

Knihy z projektu “Tvorme spolu knižničný fond”

2018

Knihy z projektu “Knihy- brány k poznaniu”

Knihy z projektu “Harmónia v rozmanitosti”

Knihy z rozpočtu Mesta Želiezovce

2017

Nakúpené knihy v rámci projektu “Poklady ukryté v knihách”

Nakúpené knihy z rozpočtu mesta Želiezovce

2016

Nakúpené knihy v rámci projektu “Knižky – sťaby šibnutím čarovného prútika”