Literárna hodina, Marec mesiac knihy

Literárna hodinka s ŠKD ZŠ s VJM

Pri príležitosti marca - mesiaca knihy našu knižnicu navštívili aj deti zo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. V súvislosti s dvojitým výročím spojeným s kráľom Matejom Korvínom sme sa venovali historickým zaujímavostiam a nahliadli do kráľovského života uhorského panovníka. Po splnení vedomostných úloh samozrejme nastala slávnostná korunovácia nových čitateľov našej knižnice.