Súťaž

Zapojte sa do súťaže – Versenyfelhívás

Reklamy
Súťaž

Dobšinského posolstvo / Mezei bokréta 2018

V 19. ročníku čitateľskej súťaže pre deti a mládež, ktorú každoročne organizuje naša knižnica si opäť mohli zmerať svoje čitateľské sily detskí členovia. Malí knihomoli nás opäť nesklamali a spomedzi najsčítanejších sme ocenili výhercov: Az olvasóversenyünk 19-ik évadján, melyet könyvtárunk rendszeresen minden évben hirdeti ki, a gyermekek ismét megmérettették magukat az olvasásban. A kis könyvmolyok az idén sem hoztak csalódást,… Continue reading Dobšinského posolstvo / Mezei bokréta 2018

Dotácie, Súťaž

Slávnostné otvorenie zrevitalizovaných priestorov knižnice

V roku 2017 získala Mestská knižnica Želiezovce finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia vo výške 2000,- € na skvalitnenie interiérového vybavenia pre používateľov knižnice vďaka úspešnému Projektu s názvom Revitalizácia priestorov mestskej knižnice.    Spolufinancovanie vo výške 5% zabezpečilo Mesto Želiezovce. Jednotlivé fázy Projektu prebiehali od júna 2017 do konca mája 2018. Realizačná skupina, ktorú tvorili knihovníčky, dospelí… Continue reading Slávnostné otvorenie zrevitalizovaných priestorov knižnice

Dotácie, Súťaž

“Ako si predstavujem moju knižnicu” – súťažné práce

Mestská knižnica v októbri minulého roka vyhlásila súťaž o návrh priestoru detského oddelenia, ktorá je súčasťou projektu s názvom "Revitalizácia Mestskej knižnice Želiezovce". Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 2000,-€. Celkovo nám súťažiaci zaslali 26 výtvarných prác. Ako môžete vidieť súťaž skutočne podnietila fantáziu detí. Pri rekonštrukcii detského oddelenia sa budeme snažiť zohľadniť kreatívne nápady a návrhy… Continue reading “Ako si predstavujem moju knižnicu” – súťažné práce