Dotácie, Nové knihy

Knihy z projektu “Knižky z čarovného mešca”

V roku 2019 získala Mestská knižnica Želiezovce dotáciu z FPU vďaka Projektu „Knižky z čarovného mešca“ vo výške 2500 €. Spolufinancovanie Projektu zabezpečuje Mesto Želiezovce. Na výbere literatúry do knižničného fondu sa podieľajú najmä čitatelia knižnice. Zatiaľ boli nakúpené tieto knihy: “Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.”

Dotácie, Súťaž

Slávnostné otvorenie zrevitalizovaných priestorov knižnice

V roku 2017 získala Mestská knižnica Želiezovce finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia vo výške 2000,- € na skvalitnenie interiérového vybavenia pre používateľov knižnice vďaka úspešnému Projektu s názvom Revitalizácia priestorov mestskej knižnice.    Spolufinancovanie vo výške 5% zabezpečilo Mesto Želiezovce. Jednotlivé fázy Projektu prebiehali od júna 2017 do konca mája 2018. Realizačná skupina, ktorú tvorili knihovníčky, dospelí… Continue reading Slávnostné otvorenie zrevitalizovaných priestorov knižnice

Dotácie, Súťaž

“Ako si predstavujem moju knižnicu” – súťažné práce

Mestská knižnica v októbri minulého roka vyhlásila súťaž o návrh priestoru detského oddelenia, ktorá je súčasťou projektu s názvom "Revitalizácia Mestskej knižnice Želiezovce". Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 2000,-€. Celkovo nám súťažiaci zaslali 26 výtvarných prác. Ako môžete vidieť súťaž skutočne podnietila fantáziu detí. Pri rekonštrukcii detského oddelenia sa budeme snažiť zohľadniť kreatívne nápady a návrhy… Continue reading “Ako si predstavujem moju knižnicu” – súťažné práce

Dotácie, Súťaž

Vyhrajte bezplatné ročné členské a darček s Mestskou knižnicou Želiezovce

Zapojte sa do súťaže o vytvorenie nového dizajnu detského oddelenia Mestskej knižnice Želiezovce Knihy sú pre viacerých z vás výborným priateľom do voľných chvíľ, ale tiež zdrojom múdrosti. Aby ste ich nemuseli kupovať, sú tu pre Vás knižnice. V tej našej plánujeme rekonštrukciu detského oddelenia, ku ktorej môžete prispieť aj Vy. Stačí, ak nám najneskôr do 30.… Continue reading Vyhrajte bezplatné ročné členské a darček s Mestskou knižnicou Želiezovce

Dotácie

Mestská knižnica v Želiezovciach Vás informuje o úspešných projektoch v roku 2017

Mestská knižnica v Želiezovciach v roku 2017 podala v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia dva projekty. Oba projekty fond podporil a knižnica tak získala finančné prostriedky v celkovej výške 4 800,- €. Spolufinancovanie projektov zabezpečí Mesto Želiezovce. PROJEKT: "Revitalizácia mestskej knižnice v Želiezovciach" Číslo zmluvy: 17-511-02268 Výška dotácie: 2 000,- EUR Účel dotácie: Realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre… Continue reading Mestská knižnica v Želiezovciach Vás informuje o úspešných projektoch v roku 2017