Beseda, Literárna kaviareň

111. Literárna kaviareň – Mgr. Martin Turóci, PhD.

„Nezíska veľkú slávu, kto veľkú námahu nepozná“ Týmto latinským príslovím začínajú spoluautori bilingválneho latinsko-slovenského prekladu 4. zväzku Vedomostí – najvýznamnejšej vedeckej práce slovenského polyhistora, jazykovedca a pedagóga 18. storočia, Mateja Bela. Dielo s názvom „Tekovská stolica“, ktoré vyšlo v roku 2019, je výsledkom práce kolektívu odborníkov z Kysuckého múzea v Čadci i renomovaných docentov z trnavskej a banskobystrickej univerzity. V Želiezovciach, 29. novembra 2019,… Continue reading 111. Literárna kaviareň – Mgr. Martin Turóci, PhD.

Literárna hodina

Tri prasiatka

21.10.2019 - pondelok25.11.2019 - pondelok Žabky a Lienky z MŠ Lienka vedia bezchybne rozlišovať a určovať kladné a záporné rozprávkové postavy. Za tú zápornú označili vlka pre jeho nepekné správanie voči prasiatkam. Vlk na to ale nakoniec doplatil a deti si potom vyrobili svoje prasiatka aj vlkov. Čítanie rozprávky: Tri prasiatka

Beseda, Literárna kaviareň

110. Literárna kaviareň: O Babylone armád na dolnom Pohroní

O Babylone armád na dolnom Pohroní V Mestskom dome kultúry v Želiezovciach sa 15. novembra 2019 stretla takmer polstovka záujemcov na 110. literárnej kaviarni, ktorú zorganizovala Mestská knižnica Želiezovce v spolupráci so ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Na besedu si pozvali PhDr. Pavla Šteinera, PhD., autora dvojdielnej knihy Babylon armád. Vysokoškolský pedagóg, rodák a dobrý znalec prostredia, v ktorom vyrastal a pôsobí,… Continue reading 110. Literárna kaviareň: O Babylone armád na dolnom Pohroní

Nové knihy

Knihy z rozpočtu Mesta Želiezovce – 2019

V roku 2019 bolo z rozpočtu mesta Želiezovce nakúpených 70 kníh v celkovej sume 500,18 € a predplatné na 2 periodiká: MY Týždeň na Pohroní a Slovenská brána.  Na výbere literatúry do knižničného fondu sa podieľali najmä naši čitatelia. Prírastkový zoznam nakúpených kníh z rozpočtu 2019Stiahnuť

Dotácie, Nové knihy

Knihy z projektu “Tvorme spolu knižničný fond – Könyvek az “Építsük közösen könyvtárgyűjteményünket”-című projektből

Knižnica v roku 2019 získala od Fondu na podporu kultúry národnostných menšín dotáciu na nákup kníh v celkovej hodnote: 1300,-. V procese akvizície spolu zakúpila 146 titulov, ktoré sprístupnila na svojich pultoch. Mestská knižnica v Želiezovciach neustále sleduje požiadavky svojich čitateľov s cieľom lepšie prispôsobiť ponuku kníh požiadavkám komunity – mladým i dospelým. Aj v… Continue reading Knihy z projektu “Tvorme spolu knižničný fond – Könyvek az “Építsük közösen könyvtárgyűjteményünket”-című projektből