Súťaž

Dobšinského posolstvo / Mezei bokréta 2019

Vyhodnotenie okrúhleho 20. ročníka našej čitateľskej súťaže sa uskutočnilo 18. decembra 2019 v oddelení pre deti a mládež pri malom občerstvení. Výhercovia si vypočuli prezentáciu o najznámejšom zberateľovi slovenských ľudových rozprávok, pozreli si ľudovú rozprávku o Ďurovi Truľovi a vytvorili krásny pamätný list ako spomienku na tento ročník súťaže. Výhercovia časti Dobšinského posolstvo: 1. miesto: Tibor Gurvai, 6. ročník, ZŠ… Pokračovať v čítaní Dobšinského posolstvo / Mezei bokréta 2019

Beseda, Literárna kaviareň

111. Literárna kaviareň – Mgr. Martin Turóci, PhD.

„Nezíska veľkú slávu, kto veľkú námahu nepozná“ Týmto latinským príslovím začínajú spoluautori bilingválneho latinsko-slovenského prekladu 4. zväzku Vedomostí – najvýznamnejšej vedeckej práce slovenského polyhistora, jazykovedca a pedagóga 18. storočia, Mateja Bela. Dielo s názvom „Tekovská stolica“, ktoré vyšlo v roku 2019, je výsledkom práce kolektívu odborníkov z Kysuckého múzea v Čadci i renomovaných docentov z trnavskej a banskobystrickej univerzity. V Želiezovciach, 29. novembra 2019,… Pokračovať v čítaní 111. Literárna kaviareň – Mgr. Martin Turóci, PhD.

Beseda, Literárna kaviareň

110. Literárna kaviareň: O Babylone armád na dolnom Pohroní

O Babylone armád na dolnom Pohroní V Mestskom dome kultúry v Želiezovciach sa 15. novembra 2019 stretla takmer polstovka záujemcov na 110. literárnej kaviarni, ktorú zorganizovala Mestská knižnica Želiezovce v spolupráci so ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Na besedu si pozvali PhDr. Pavla Šteinera, PhD., autora dvojdielnej knihy Babylon armád. Vysokoškolský pedagóg, rodák a dobrý znalec prostredia, v ktorom vyrastal a pôsobí,… Pokračovať v čítaní 110. Literárna kaviareň: O Babylone armád na dolnom Pohroní

Nové knihy

Knihy z rozpočtu Mesta Želiezovce – 2019

V roku 2019 bolo z rozpočtu mesta Želiezovce nakúpených 70 kníh v celkovej sume 500,18 € a predplatné na 2 periodiká: MY Týždeň na Pohroní a Slovenská brána.  Na výbere literatúry do knižničného fondu sa podieľali najmä naši čitatelia. Prírastkový zoznam nakúpených kníh z rozpočtu 2019Stiahnuť