Beseda, Literárna kaviareň

111. Literárna kaviareň – Mgr. Martin Turóci, PhD.

„Nezíska veľkú slávu, kto veľkú námahu nepozná“ Týmto latinským príslovím začínajú spoluautori bilingválneho latinsko-slovenského prekladu 4. zväzku Vedomostí – najvýznamnejšej vedeckej práce slovenského polyhistora, jazykovedca a pedagóga 18. storočia, Mateja Bela. Dielo s názvom „Tekovská stolica“, ktoré vyšlo v roku 2019, je výsledkom práce kolektívu odborníkov z Kysuckého múzea v Čadci i renomovaných docentov z trnavskej a banskobystrickej univerzity. V Želiezovciach, 29. novembra 2019,… Pokračovať v čítaní 111. Literárna kaviareň – Mgr. Martin Turóci, PhD.

Beseda, Literárna kaviareň

110. Literárna kaviareň: O Babylone armád na dolnom Pohroní

O Babylone armád na dolnom Pohroní V Mestskom dome kultúry v Želiezovciach sa 15. novembra 2019 stretla takmer polstovka záujemcov na 110. literárnej kaviarni, ktorú zorganizovala Mestská knižnica Želiezovce v spolupráci so ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Na besedu si pozvali PhDr. Pavla Šteinera, PhD., autora dvojdielnej knihy Babylon armád. Vysokoškolský pedagóg, rodák a dobrý znalec prostredia, v ktorom vyrastal a pôsobí,… Pokračovať v čítaní 110. Literárna kaviareň: O Babylone armád na dolnom Pohroní

Beseda, Literárna kaviareň

109. literárna kaviareň – Stretnutie s autormi knihy Monografia Mikula – Garammikola

109. literárna kaviareň, ktorú zorganizovala Mestská knižnica Želiezovce v spolupráci s občianskym združením Mikulčan sa práve pre jej tematiku uskutočnila kultúrnom dome v mestskej časti Mikula. 23. marca 2019 – v mesiaci, keď tradične oslavujeme sviatok kníh, sme si tentoraz pozvali spoluautorov knihy „Monografia Mikula – Garammikola“. Naše pozvanie prijali hostia: Margaréta Nováková, Elena Smetanová,… Pokračovať v čítaní 109. literárna kaviareň – Stretnutie s autormi knihy Monografia Mikula – Garammikola