Dotácie, Nové knihy

Už na policiach knižnice… – Már a könyvtár polcain…

Reklamy
Dotácie, Nové knihy

Vďaka projektu pribudlo do knižnice 82 nových titulov – A pályázatnak köszönhetően 82 könyvvel gyarapodott a könyvtár állománya

Tvorme spolu knižničný fond Építsük közösen könyvtárgyűjteményünket PROJEKT MESTSKEJ KNIŽNICE ŽELIEZOVCE 2019 A ZSELÍZI VÁROSI KÖNYVTÁR PÁLYÁZATA 2019 Poskytovateľ: Fond na podporu kultúry národnostných menšín ( Kisebbségi Kulturális Alap) Výška dotácie (a dotáció összege): 1 300,-€ Touto cestou ďakujeme za všetkých našich čitateľov. Našim cieľom je ponúknuť našim čitateľom kvalitnú literatúru a zároveň zvýšiť návštevnosť knižnice. (Az… Continue reading Vďaka projektu pribudlo do knižnice 82 nových titulov – A pályázatnak köszönhetően 82 könyvvel gyarapodott a könyvtár állománya

Dotácie

„Tvorme spolu knižničný fond“

Mestská knižnica Želiezovce sa aj v roku 2019 stala úspešným žiadateľom o dotáciu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu kultúry národnostných menšín, a to v plnej výške 1 300,-€. Spolufinancovanie projektu aj tentokrát zabezpečí samospráva mesta Želiezovce. Hlavným zámerom projektu je aktualizácia a modernizácia knižničného fondu v maďarskom jazyku s prihliadnutím na požiadavky čitateľov. Týmto by sme radi nadviazali na proces systematického doplňovania… Continue reading „Tvorme spolu knižničný fond“

Dotácie, Nové knihy

Druhá etapa projektu “Harmónia v rozmanitosti” “Harmónia a sokféleségben”-című projekt második fázisa

Žiadosť o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) v podprograme 2.1.4. Podpora knižníc pod názvom "Harmónia v rozmanitosti" v roku 2018 bola odbornou komisiou podporená vo výške 800,-€. Prvú etapu sme realizovali v mesiaci november 2018, keď sme náš knižničný fond obohatili o 52 kníh v hodnote 510,13€.… Continue reading Druhá etapa projektu “Harmónia v rozmanitosti” “Harmónia a sokféleségben”-című projekt második fázisa

Dotácie, Nové knihy

Knihy z projektu “Harmónia v rozmanitosti” – Könyvek a “Harmónia a sokféleségben” című projektből

Mestská knižnica v Želiezovciach rozšírila svoj fond o nové knihy. V rámci projektu "Harmónia v rozmanitosti" knižnica v prvej etape akvizície zaobstarala tieto knihy: Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.