Dotácie, Nové knihy

Knihy z projektu “Tvorme spolu knižničný fond – Könyvek az “Építsük közösen könyvtárgyűjteményünket”-című projektből

Knižnica v roku 2019 získala od Fondu na podporu kultúry národnostných menšín dotáciu na nákup kníh v celkovej hodnote: 1300,-. V procese akvizície spolu zakúpila 146 titulov, ktoré sprístupnila na svojich pultoch. Mestská knižnica v Želiezovciach neustále sleduje požiadavky svojich čitateľov s cieľom lepšie prispôsobiť ponuku kníh požiadavkám komunity – mladým i dospelým. Aj v… Pokračovať v čítaní Knihy z projektu “Tvorme spolu knižničný fond – Könyvek az “Építsük közösen könyvtárgyűjteményünket”-című projektből

Dotácie, Nové knihy

Vďaka projektu pribudlo do knižnice 82 nových titulov – A pályázatnak köszönhetően 82 könyvvel gyarapodott a könyvtár állománya

Tvorme spolu knižničný fond Építsük közösen könyvtárgyűjteményünket PROJEKT MESTSKEJ KNIŽNICE ŽELIEZOVCE 2019 A ZSELÍZI VÁROSI KÖNYVTÁR PÁLYÁZATA 2019 Poskytovateľ: Fond na podporu kultúry národnostných menšín ( Kisebbségi Kulturális Alap) Výška dotácie (a dotáció összege): 1 300,-€ Touto cestou ďakujeme za všetkých našich čitateľov. Našim cieľom je ponúknuť našim čitateľom kvalitnú literatúru a zároveň zvýšiť návštevnosť knižnice. (Az… Pokračovať v čítaní Vďaka projektu pribudlo do knižnice 82 nových titulov – A pályázatnak köszönhetően 82 könyvvel gyarapodott a könyvtár állománya

Dotácie

„Tvorme spolu knižničný fond“

Mestská knižnica Želiezovce sa aj v roku 2019 stala úspešným žiadateľom o dotáciu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu kultúry národnostných menšín, a to v plnej výške 1 300,-€. Spolufinancovanie projektu aj tentokrát zabezpečí samospráva mesta Želiezovce. Hlavným zámerom projektu je aktualizácia a modernizácia knižničného fondu v maďarskom jazyku s prihliadnutím na požiadavky čitateľov. Týmto by sme radi nadviazali na proces systematického doplňovania… Pokračovať v čítaní „Tvorme spolu knižničný fond“

Dotácie, Nové knihy

Druhá etapa projektu “Harmónia v rozmanitosti” “Harmónia a sokféleségben”-című projekt második fázisa

Žiadosť o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) v podprograme 2.1.4. Podpora knižníc pod názvom "Harmónia v rozmanitosti" v roku 2018 bola odbornou komisiou podporená vo výške 800,-€. Prvú etapu sme realizovali v mesiaci november 2018, keď sme náš knižničný fond obohatili o 52 kníh v hodnote 510,13€.… Pokračovať v čítaní Druhá etapa projektu “Harmónia v rozmanitosti” “Harmónia a sokféleségben”-című projekt második fázisa