Dotácie

2019 – Knihy z projektu “Knižky z čarovného mešca”

2019 – Úspešný projekt “Knižky z čarovného mešca”

2019 – Úspešný projekt FPKNM: “Tvorme spolu knižničný fond”

2018 – Prieskum k nákupu nových kníh

2018 – Úspešný projekt: “Knihy – brány k poznaniu”

2017 – Nakúpené knihy v rámci projektu “Poklady ukryté v knihách”

2017 – Slávnostné otvorenie zrevitalizovaných priestorov knižnice

2017 – “Ako si predstavujem moju knižnicu” – súťažné práce

2017 – Vyhrajte bezplatné ročné členské a darček s Mestskou knižnicou Želiezovce

2017 – Informácia o podporených projektoch

2017 – Prieskum k nákupu nových kníh

2016