Podujatie

Dobrodružná výprava indiánskym chodníčkom

Podujatie sa z dôvodu nepriaznivého počasia uskutoční 26. augusta 2019, v pondelok. A rendezvény a kedvezőtlen időjárás miatt 2019. augusztus 26-án, hétfőn valósul meg.

Reklamy
Dotácie, Nové knihy

Úspešný projekt “Knižky z čarovného mešca”

Knižky z čarovného mešca je rozprávkový názov projektu Mestskej knižnice Želiezovce v roku 2019, ktorý podporil Fond na podporu umenia rozprávkovou sumou 2500 €.  Spolufinancovanie zabezpečí Mesto Želiezovce. Projekt je zameraný na nákup literatúry pre deti a dospelých rôznych žánrov a odborov v slovenskom, maďarskom a v iných jazykoch. Tak, ako po uplynulé roky, aj tentokrát budú spolutvorcami doplnenia knižničného fondu… Continue reading Úspešný projekt “Knižky z čarovného mešca”

Dotácie, Nové knihy

Vďaka projektu pribudlo do knižnice 82 nových titulov – A pályázatnak köszönhetően 82 könyvvel gyarapodott a könyvtár állománya

Tvorme spolu knižničný fond Építsük közösen könyvtárgyűjteményünket PROJEKT MESTSKEJ KNIŽNICE ŽELIEZOVCE 2019 A ZSELÍZI VÁROSI KÖNYVTÁR PÁLYÁZATA 2019 Poskytovateľ: Fond na podporu kultúry národnostných menšín ( Kisebbségi Kulturális Alap) Výška dotácie (a dotáció összege): 1 300,-€ Touto cestou ďakujeme za všetkých našich čitateľov. Našim cieľom je ponúknuť našim čitateľom kvalitnú literatúru a zároveň zvýšiť návštevnosť knižnice. (Az… Continue reading Vďaka projektu pribudlo do knižnice 82 nových titulov – A pályázatnak köszönhetően 82 könyvvel gyarapodott a könyvtár állománya

Dotácie

„Tvorme spolu knižničný fond“

Mestská knižnica Želiezovce sa aj v roku 2019 stala úspešným žiadateľom o dotáciu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu kultúry národnostných menšín, a to v plnej výške 1 300,-€. Spolufinancovanie projektu aj tentokrát zabezpečí samospráva mesta Želiezovce. Hlavným zámerom projektu je aktualizácia a modernizácia knižničného fondu v maďarskom jazyku s prihliadnutím na požiadavky čitateľov. Týmto by sme radi nadviazali na proces systematického doplňovania… Continue reading „Tvorme spolu knižničný fond“