Kto nám dnes číta

Gabriela Futová

15. stretnutie z cyklu podujatí KTO NÁM TO DNES ČÍTA Dňa 9. októbra 2017 navštívila Želiezovce pre čitateľov známa slovenská spisovateľka detských kníh Gabriela Futová. O 11. hodine sa stretla s deťmi druhého, tretieho a štvrtého ročníka Základnej školy na Mierovej 67 v telocvični školy. Po krátkom predstavení pre Gabiku, ktoré pre spisovateľku pripravili deti (tanček a prednesy úryvkov zo… Continue reading Gabriela Futová