Prehľad poskytnutých dotácií za uplynulé roky

2016: FPU – „Knižky – sťaby šibnutím čarovného prútika“ – 1 000,- €

2017: FPU – „Revitalizácia priestorov mestskej knižnice“ – 2 000,- €

2017: FPU – „Poklady ukryté v knihách“ – 2 800,- €

2018: FPU – „Knihy – brány k poznaniu“ – 1 500,- €

2018: FPKNM – „Harmónia v rozmanitosti“ – 800,- €

2019: FPKNM – „ Tvorme spolu knižničný fond“ – 1 300,- €

2019: FPU – „Knižky z čarovného mešca“ – 2 500,- €

2020: FPKNM – “KniHU do každej ruky” – 1 000,- €