Nové knihy

Knihy z rozpočtu Mesta Želiezovce – 2019

V roku 2019 bolo z rozpočtu mesta Želiezovce nakúpených 70 kníh v celkovej sume 500,18 € a predplatné na 2 periodiká: MY Týždeň na Pohroní a Slovenská brána.  Na výbere literatúry do knižničného fondu sa podieľali najmä naši čitatelia. Prírastkový zoznam nakúpených kníh z rozpočtu 2019Stiahnuť

Dotácie, Nové knihy

Knihy z projektu “Tvorme spolu knižničný fond – Könyvek az “Építsük közösen könyvtárgyűjteményünket”-című projektből

Knižnica v roku 2019 získala od Fondu na podporu kultúry národnostných menšín dotáciu na nákup kníh v celkovej hodnote: 1300,-. V procese akvizície spolu zakúpila 146 titulov, ktoré sprístupnila na svojich pultoch. Mestská knižnica v Želiezovciach neustále sleduje požiadavky svojich čitateľov s cieľom lepšie prispôsobiť ponuku kníh požiadavkám komunity – mladým i dospelým. Aj v… Continue reading Knihy z projektu “Tvorme spolu knižničný fond – Könyvek az “Építsük közösen könyvtárgyűjteményünket”-című projektből

Dotácie, Nové knihy

Knihy z projektu “Knižky z čarovného mešca”

V roku 2019 získala Mestská knižnica Želiezovce dotáciu z FPU vďaka Projektu „Knižky z čarovného mešca“ vo výške 2500 €. Spolufinancovanie Projektu zabezpečuje Mesto Želiezovce. Na výbere literatúry do knižničného fondu sa podieľajú najmä čitatelia knižnice. Zatiaľ boli nakúpené tieto knihy: “Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.”

Dotácie, Nové knihy

Úspešný projekt “Knižky z čarovného mešca”

Knižky z čarovného mešca je rozprávkový názov projektu Mestskej knižnice Želiezovce v roku 2019, ktorý podporil Fond na podporu umenia rozprávkovou sumou 2500 €.  Spolufinancovanie zabezpečí Mesto Želiezovce. Projekt je zameraný na nákup literatúry pre deti a dospelých rôznych žánrov a odborov v slovenskom, maďarskom a v iných jazykoch. Tak, ako po uplynulé roky, aj tentokrát budú spolutvorcami doplnenia knižničného fondu… Continue reading Úspešný projekt “Knižky z čarovného mešca”