Dotácie, Nové knihy

Druhá etapa projektu “Harmónia v rozmanitosti” “Harmónia a sokféleségben”-című projekt második fázisa

Žiadosť o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) v podprograme 2.1.4. Podpora knižníc pod názvom "Harmónia v rozmanitosti" v roku 2018 bola odbornou komisiou podporená vo výške 800,-€. Prvú etapu sme realizovali v mesiaci november 2018, keď sme náš knižničný fond obohatili o 52 kníh v hodnote 510,13€.… Continue reading Druhá etapa projektu “Harmónia v rozmanitosti” “Harmónia a sokféleségben”-című projekt második fázisa

Reklamy
Dotácie, Nové knihy

Knihy z projektu “Harmónia v rozmanitosti” – Könyvek a “Harmónia a sokféleségben” című projektből

Mestská knižnica v Želiezovciach rozšírila svoj fond o nové knihy. V rámci projektu "Harmónia v rozmanitosti" knižnica v prvej etape akvizície zaobstarala tieto knihy: Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Nové knihy

Knihy z rozpočtu Mesta Želiezovce – 2018

V roku 2018 bolo z rozpočtu mesta Želiezovce nakúpených 104 kníh v celkovej sume 930,06 € a predplatné na 2 periodiká: MY Týždeň na Pohroní a Slovenská brána.  Na výbere literatúry do knižničného fondu sa podieľali najmä naši čitatelia. Prírastkový zoznam nakúpených kníh z rozpočtu 2018Stiahnuť

Dotácie, Nové knihy

Nakúpené knihy v rámci projektu “Poklady ukryté v knihách”

V roku 2017 získala Mestská knižnica Želiezovce dotáciu z FPU vďaka Projektu „Poklady ukryté v knihách“ vo výške 2800 €. V rokoch 2017 - 2018 bolo v rámci tohto Projektu nakúpených 361 kníh v celkovej hodnote 2956,62 €. Spolufinancovanie Projektu zabezpečilo Mesto Želiezovce. Na výbere literatúry do knižničného fondu sa podieľali najmä čitatelia knižnice. Projekt… Continue reading Nakúpené knihy v rámci projektu “Poklady ukryté v knihách”