Dotácie, Nové knihy

Úspešný projekt “Knižky z čarovného mešca”

Knižky z čarovného mešca je rozprávkový názov projektu Mestskej knižnice Želiezovce v roku 2019, ktorý podporil Fond na podporu umenia rozprávkovou sumou 2500 €.  Spolufinancovanie zabezpečí Mesto Želiezovce. Projekt je zameraný na nákup literatúry pre deti a dospelých rôznych žánrov a odborov v slovenskom, maďarskom a v iných jazykoch. Tak, ako po uplynulé roky, aj tentokrát budú spolutvorcami doplnenia knižničného fondu… Continue reading Úspešný projekt “Knižky z čarovného mešca”

Reklamy
Dotácie, Nové knihy

Vďaka projektu pribudlo do knižnice 82 nových titulov – A pályázatnak köszönhetően 82 könyvvel gyarapodott a könyvtár állománya

Tvorme spolu knižničný fond Építsük közösen könyvtárgyűjteményünket PROJEKT MESTSKEJ KNIŽNICE ŽELIEZOVCE 2019 A ZSELÍZI VÁROSI KÖNYVTÁR PÁLYÁZATA 2019 Poskytovateľ: Fond na podporu kultúry národnostných menšín ( Kisebbségi Kulturális Alap) Výška dotácie (a dotáció összege): 1 300,-€ Touto cestou ďakujeme za všetkých našich čitateľov. Našim cieľom je ponúknuť našim čitateľom kvalitnú literatúru a zároveň zvýšiť návštevnosť knižnice. (Az… Continue reading Vďaka projektu pribudlo do knižnice 82 nových titulov – A pályázatnak köszönhetően 82 könyvvel gyarapodott a könyvtár állománya

Dotácie, Nové knihy

Druhá etapa projektu “Harmónia v rozmanitosti” “Harmónia a sokféleségben”-című projekt második fázisa

Žiadosť o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) v podprograme 2.1.4. Podpora knižníc pod názvom "Harmónia v rozmanitosti" v roku 2018 bola odbornou komisiou podporená vo výške 800,-€. Prvú etapu sme realizovali v mesiaci november 2018, keď sme náš knižničný fond obohatili o 52 kníh v hodnote 510,13€.… Continue reading Druhá etapa projektu “Harmónia v rozmanitosti” “Harmónia a sokféleségben”-című projekt második fázisa

Dotácie, Nové knihy

Knihy z projektu “Knihy – brány k poznaniu”

V roku 2018 získala Mestská knižnica Želiezovce dotáciu z FPU vďaka Projektu „Knihy - brány k poznaniu“ vo výške 1500 €. V rokoch 2018 – 2019 bolo v rámci tohto Projektu nakúpených 195 kníh v celkovej hodnote 1600,37 €. Spolufinancovanie Projektu zabezpečilo Mesto Želiezovce. Na výbere literatúry do knižničného fondu sa podieľali najmä čitatelia knižnice.… Continue reading Knihy z projektu “Knihy – brány k poznaniu”