Dotácie, Nové knihy

Knihy z projektu “Knihy – brány k poznaniu”

V rámci projektu "Knihy - brány k poznaniu" boli zatiaľ nakúpené tieto knihy: Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Reklamy
Dotácie, Nové knihy

Knihy z projektu “Harmónia v rozmanitosti” – Könyvek a “Harmónia a sokféleségben” című projektből

Mestská knižnica v Želiezovciach rozšírila svoj fond o nové knihy. V rámci projektu "Harmónia v rozmanitosti" knižnica zatiaľ zaobstarala tieto knihy: Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Nové knihy

Knihy z rozpočtu Mesta Želiezovce – 2018

V roku 2018 bolo z rozpočtu mesta Želiezovce nakúpených 104 kníh v celkovej sume 930,06 € a predplatné na 2 periodiká: MY Týždeň na Pohroní a Slovenská brána.  Na výbere literatúry do knižničného fondu sa podieľali najmä naši čitatelia. Prírastkový zoznam nakúpených kníh z rozpočtu 2018Stiahnuť

Dotácie, Nové knihy

Nakúpené knihy v rámci projektu “Poklady ukryté v knihách”

V roku 2017 získala Mestská knižnica Želiezovce dotáciu z FPU vďaka Projektu „Poklady ukryté v knihách“ vo výške 2800 €. V rokoch 2017 - 2018 bolo v rámci tohto Projektu nakúpených 361 kníh v celkovej hodnote 2956,62 €. Spolufinancovanie Projektu zabezpečilo Mesto Želiezovce. Na výbere literatúry do knižničného fondu sa podieľali najmä čitatelia knižnice. Projekt… Continue reading Nakúpené knihy v rámci projektu “Poklady ukryté v knihách”

Nové knihy

Knihy z rozpočtu mesta Želiezovce – 2017

V roku 2017 bolo z rozpočtu mesta Želiezovce nakúpených 150 kníh a predplatné na 2 periodiká: MY Týždeň na Pohroní a Slovenská brána v celkovej sume 1.279,42 €.  Na výbere literatúry do knižničného fondu sa podieľali najmä naši čitatelia. Prírastkový zoznam nakúpených kníh z rozpočtu_2017