Dotazník

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu Mestskej knižnice v Želiezovciach pre skvalitnenie služieb knižnice

Do dotazníkového prieskumu, ktorý sa konal od 9. júna do 8. júla 2016 sa zapojilo 100 obyvateľov mesta Želiezovce. 87 respondentov vyplnilo dotazník v tlačenej forme, 13 respondentov online. Najviac respondentov bolo vo veku 65 a viac rokov, druhou najpočetnejšou skupinou boli respondenti vo veku 50 – 64 rokov. V ekonomickej aktivite to boli najviac dôchodcovia, druhými zamestnaní. Zo vzdelania mali najväčšie zastúpenie stredoškolsky vzdelaní s maturitou. Z národnostného zloženia boli najviac zastúpení respondenti slovenskej národnosti. Prevádzková doba respondentom prevažne vyhovuje, v nevyhovujúcej, resp. inej otváracej dobe uviedli 6 respondenti zabezpečenie prevádzky knižnice aj v sobotu doobeda, 3 respondenti uviedli dlhšie otváracie hodiny aspoň jeden deň v týždni.

            Najviac žiadaným vzdelávacím podujatím sú Tréningy pamäti, druhým Základy PC, internet a tretím Základy anglického jazyka. Z kultúrnych podujatí sú najviac žiadanými Besedy s osobnosťami.  Z komunitno – spoločenských podujatí je to Podujatie zamerané na zvyky a tradície.

V pripomienkach a podnetoch k zlepšeniu služieb knižnice uviedlo 8 respondentov častejšie doplňovanie knižničného fondu novými titulmi, 4 respondenti uviedli vynovenie a zväčšenie priestorov knižnice a tiež bezbariérový prístup, 4 respondenti uviedli doplňovanie knižničného fondu periodikami (časopisy, noviny)
a 3 respondenti si želajú donášku kníh domov. Z ostatných pripomienok spomenieme ešte doplňovanie knižničného fondu titulmi v anglickom jazyku a online knižničný katalóg na webovej stránke knižnice.

Na záver chceme poďakovať všetkým obyvateľom mesta, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu a vyjadrili svoje želania. Budeme sa snažiť postupne zrealizovať Vaše požiadavky či už prostredníctvom žiadostí o dotácie, alebo s podporou mesta. Najväčšou podporou ste nám ale Vy ako registrovaní čitatelia, ako návštevníci podujatí, alebo používatelia inej knižnično – informačnej služby.

Ďakujeme,

Vaša knižnica

Grafická časť


 

              A ZSELÍZI KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉSÉRÓL SZÓLÓFELMÉRÉS KIÉRTÉKELESE

A kérdőíves félmérésen, mely 2016. június 9. és 2016. június 8. között zajlott le, 100 zselízi lakos vettrészt. A papíralapú  kérdőívet 87 és az elektronikus formában kitöltött kérdőívet pedig 13 válaszadó töltötte ki. A legtöbb válaszadó 65 éves és idősebb volt, a második legnagyobb csoportot a 50-64 év közöttiek alkotta. A gazdasági aktivitás leginkább nyugdíjas és alkalmazott volt. A legmagasabb iskolai végzettség a legnagyobb rész a középfokú oktatás, a válaszadók nagyobb részben szlovák nemzetiségű volt. A nyitvatartási idő nagyrészt megfelel, ill. a nem megfelelő válaszadásnál 6 személy szeretné, hogy a könyvtár szombaton délelőtt isnyitva tartson és 3 válaszadó hosszabb nyitvatartási időt szeretne legalább 1 napon.

A könyvtár által szervezett ingyenes oktatási rendezvények közül a legkeresettebek a memória tréningek, a második a számítógép-használat, internetezés oktatás, a harmadik helyre az angol nyelv oktatás került. Az ingyenes kulturális rendezvények közül a személyiségekkel való találkozókat kedvelnék. A közösségi rendezvények közül a válaszadók a hagyományokról szóló előadásokat jelölték be.

A könyvtári szolgáltatások javítására beérkezett észervetelek és javaslatok közt szerepel: a könyvtállomány bővítése új könyvekkel (8 válaszadó), a könyvtár-tér modernizációja, bővítése és akadálymentesítése (4 válaszadó),  folyóiratok vásárlása (4 válaszadó) és a kölcsönzött könyvek házhozszállítása (3 válaszadó). Egyéb észrevételek közül említhetnénk az angol nyelvű könyvek vásárlását és a online könyvtári katalógus kialakítását.

Végezetül megszeretnénk köszönni mindazoknak, akik részt vettek a felmérésünken és kifejezték kívánságaikat. Ezeket igyekszünk fokozatosan megvalósítani akár állami vagy városi támogatás segítségével. A legnagyobb támogatást elsősorban Önök adnak nekünk mint regisztrált könyvtári tagok, rendézvények látogatói vagy mint további könyvtári és információs szolgáltatások felhasználói.

Köszönjük szépen,

az Önök könyvtárja.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s